Mục nổi bật

 Data Warehouse Tool Suite

Gói phần mềm xây dựng trên nền tảng nguồn mở và Java kết hợp các công cụ của RDBMS, hỗ trợ Oracle DB, MySQL, PostgreSQL...

chi tiết

 E·TS - Theo dõi ôtô định vị GPS

Là hệ thống phần mềm thu nhận dữ liệu vị trí, tốc độ..

chi tiết

 Về chúng tôi

Công ty Cổ phẩn Công nghệ ESI Việt Nam (ESI Tech) mới thành lập tháng 8/2013

chi tiết