EP áp dụng reCaptcha v3  by thachanh


updated on 2019-12-14 01:18:43


Tôi quyết định thêm 1 tí chức năng để chống comment spam..


Ý kiến phản hồi:


Haiku OS   2021-09-23 17:30:35

This is post from Haiky OS, tested by Thach Anh. I don't think that OS would be popular, but it is lighter than Linux and it can be installed into only 2GB RAM machine, that better for my old laptop.

Thạch.   2021-07-25 10:24:42

Không thể hay có thể?

Nguyen Van Hang   2021-03-26 10:26:37

Có ý kiến về cách triển khai captcha.

Recapcha cho phép viết T&C ở chỗ khác và hide logo đi cho đỡ vướng. Mới lại phải làm trên mọi trang thì tác dụng lọc mới tốt   2021-03-01 16:58:26

Recapcha cho phép viết T&C ở chỗ khác và hide logo đi cho đỡ vướng. Mới lại phải làm trên mọi trang thì tác dụng lọc mới tốt

Recapcha cho phép viết T&C ở chỗ khác và hide logo đi cho đỡ vướng. Mới lại phải làm trên mọi trang thì tác dụng lọc mới tốt   2021-03-01 16:57:06

Recapcha cho phép viết T&C ở chỗ khác và hide logo đi cho đỡ vướng. Mới lại phải làm trên mọi trang thì tác dụng lọc mới tốt

Thach Anh Tran   2021-02-26 19:09:47

reCaptchar giờ sẽ được kiểm tra ngay sau khi comment được thêm vào, nhờ vào sự hỗ trợ xử lý sự kiện của EPFS mới. Phiên bản EP và EPFS mới cập nhật thì có thể chạy trong Docker, trên AWS hay embed trong tomcat/jetty => dễ dàng cho deploy hơn.

Thach Anh Tran   2021-02-26 19:08:59

Tét

Thach Anh Tran   2019-12-15 09:29:13

Bài thử nghiệm kiểm soát captcha ở trên.

Search