Sản phẩm

ESI Press - phần mềm xuất bản web

Là hệ thống phần mềm quản lý nội dung và chạy dịch vụ web trên cloud...

chi tiết

Phần mềm bán thẻ trực tuyến

Là bộ phần mềm đầy đủ, cho phép nhập, lưu trữ và bán thẻ cào trực tuyến, an toàn bảo mật và hiệu năng cao...

chi tiết

Công cụ chứng chỉ số SSL

Công cụ nhỏ, nhằm quản lý SSL Certificate cho VPN hoặc xác thực...

chi tiết

Data Warehouse Tool Suite

Gói phần mềm xây dựng trên nền tảng nguồn mở và Java kết hợp các công cụ của RDBMS, hỗ trợ Oracle DB, MySQL, PostgreSQL...

chi tiết

E·TS - Theo dõi ôtô định vị GPS

Là hệ thống phần mềm thu nhận dữ liệu vị trí, tốc độ..

chi tiết