Phần mềm bán thẻ trực tuyến

Là bộ phần mềm đầy đủ, cho phép nhập, lưu trữ và bán thẻ cào trực tuyến, an toàn bảo mật và hiệu năng cao...

Mcard

Là hệ thống hoàn chỉnh cho phép kinh doanh trực tuyến mã thẻ trả trước hoặc bất kỳ sản phẩm bán mã code nào.

Hệ thống có tính năng bảo mật cao, xử lý tốc độ cao, tích hợp sẵn chức năng quản lý tài khoản và xử lý giao dịch ví điện tử, tích hợp cổng thanh toán trực tuyến quốc tế (SmartLink và OnePay). Hệ thống có khả năng phân lớp khách hàng, chính sách giá theo lớp linh hoạt, hỗ trợ khuyến mại và đặc biệt là hệ thống báo cáo đa dạng.