EP áp dụng reCaptcha v3  by thachanh

reCaptchar giờ sẽ được kiểm tra ngay sau khi comment được thêm vào, nhờ vào sự hỗ trợ xử lý sự kiện của EPFS mới. Phiên bản EP và EPFS mới cập nhật thì có thể chạy trong Docker, trên AWS hay embed trong tomcat/jetty => dễ dàng cho deploy hơn.

posted by Thach Anh Tran on 2021-02-26 19:09:47

No replies here

Ý kiến phản hồi: