Về chúng tôi

Chúng tôi là nhà sản xuất và viết giải pháp phần mềm, cho thuê nhân sự lập trình...

Công ty Cổ phẩn Công nghệ ESI Việt Nam (ESI Tech) thành lập tháng 7/2013, bắt đầu với một số anh em đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm, thực hiện các giải pháp phần mềm khác nhau. Bên cạnh đó, đã từng vận hành ứng dụng hệ thống phần mềm cho doanh nghiệp, ngân hàng, đặc biệt là về phần mềm ứng dụng quản lý doanh nghiệp trên nền-web hoặc bán hàng trực tuyến.

Chúng tôi xác định xứ mệnh là việc cung cấp giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp, may đo hoặc tích hợp, tư vấn tích hợp với hệ thống hiện có của doanh nghiệp. Song song với đó chúng tôi cũng hướng tới cung cấp dịch vụ đám mây và coi đây là xu hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại doanh nghiệp hấp dẫn.

Với đội ngũ có kinh nghiệm và nhắm đến sản phẩm nền nguồn mở, nền tảng web, nhằm khả năng bảo mật cao, tính chia sẻ, kết hợp kinh nghiệm phát triển và vận hành các hệ thống lõi có cơ sở dữ liệu cỡ lớn, mission-critical. ESI Tech tự tin có thể triển khai các dự án có độ phức tạp và quy mô bài toán lớn, tin cậy cho khách hàng.