Sản phẩm

Pay Later

Mua hàng trước, trả tiền sau - một dự án hay một hệ thống phần mềm và tích hợp xây dựng bởi chúng tôi...

chi tiết

ESI Press - phần mềm xuất bản web

Là hệ thống phần mềm quản lý nội dung và chạy dịch vụ web trên cloud...

chi tiết

Phần mềm bán thẻ trực tuyến

Là bộ phần mềm đầy đủ, cho phép nhập, lưu trữ và bán thẻ cào trực tuyến, an toàn bảo mật và hiệu năng cao...

chi tiết

Data Warehouse Tool Suite

Gói phần mềm xây dựng trên nền tảng nguồn mở và Java kết hợp các công cụ của RDBMS, hỗ trợ Oracle DB, MySQL, PostgreSQL...

chi tiết