Khách hàng

Ngân hàng VPBank  

Dự án may đo và tùy biến phần mềm T24Adhoc...

Tổng Công ty TNHH MTV Mobifone  

Sản phẩm: hệ thống phần mềm tích hợp và báo cáo chất lượng mạng lưới viễn thông GNOS2 và SOPIRS.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Châu Huỳnh Mai  

Sản phẩm: Phần mềm bán hàng trực tuyến MCard.