Blog

EP áp dụng reCaptcha v3

by thachanh

posted on 2019-12-14 00:00:00


Tôi quyết định thêm 1 tí chức năng để chống comment spam..

chi tiết

Đã hoàn thiện ESI Press 1.0

by thachanh

posted on 2018-12-07 22:00:00


Phần tiện ích quan trọng của EP là biên tập đã đạt đến 1.0...

chi tiết

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9/2017

by hienptt

posted on 2018-08-15 16:36:23


Toàn thể nhân viên công ty ESI tại trụ sở Hà Nội và chi nhánh Hồ Chí Minh nghỉ lễ 3 ngày nhân dịp Quốc Khánh 02/09/2017

chi tiết

Khai trương trang web nền ESI-Press

by thachanh

posted on 2018-06-25 22:33:01


Sau thời gian 1 năm hoàn thiện và thử nghiệm, ESI-Press chính thức được áp dụng cho ESI Web site...

chi tiết

Search