EP áp dụng reCaptcha v3  by thachanh

Recapcha cho phép viết T&C ở chỗ khác và hide logo đi cho đỡ vướng. Mới lại phải làm trên mọi trang thì tác dụng lọc mới tốt

posted by Recapcha cho phép viết T&C ở chỗ khác và hide logo đi cho đỡ vướng. Mới lại phải làm trên mọi trang thì tác dụng lọc mới tốt on 2021-03-01 16:57:06

No replies here

Ý kiến phản hồi: