Mục nổi bật

 Pay Later

Mua hàng trước, trả tiền sau - một dự án hay một hệ thống phần mềm và tích hợp xây dựng bởi chúng tôi...

chi tiết

 ESI-Apps 3.5 sẵn sàng lên cloud!

Kể về những thay đổi kể từ lần cuối cùng tôi sửa engine...

chi tiết

 Về chúng tôi

Chúng tôi là nhà sản xuất và viết giải pháp phần mềm, cho thuê nhân sự lập trình...

chi tiết