Cách chuyển dữ liệu email cũ sang Cloud Email

Giúp nguời dùng cuối có thể tự chuyển những dữ liệu từ tài khoản mail cũ sang tài khoản mail mới trên dịch vụ Cloud Email của ESI...