Tổng Công ty TNHH MTV Mobifone

Sản phẩm: hệ thống phần mềm tích hợp và báo cáo chất lượng mạng lưới viễn thông GNOS2 và SOPIRS.

customers-1495601685-36.png

Giai đoạn 1

  • Sản phẩm: Phần mềm báo cáo chất lượng mạng lưới GNOS.
  • Triển khai: năm 2013-2014, công nghệ Java/Oracle RDBMS.
  • Kết quả: 4 module báo cáo, xử lý 20GB, 250 ngàn XML file mỗi ngày, database size: ~3TB (12/2014).

Giai đoạn 2

  • Sản phẩm: Phần mềm báo cáo chất lượng mạng lõi SOPIRS.
  • Triển khai: năm 2015-2016, công nghệ Java J2EE/Oracle RDBMS 12c.
  • Kết quả: 6 modules, ~ 200 báo cáo các loại (gồm cả báo cáo nhanh chỉ trễ 30p và báo cáo cảnh báo gửi email/SMS), KPI toàn bộ mạng lõi miền Nam và miền Bắc, mạng chuyển mạch gói, mạng IP.
  • Quy mô sử dụng: trên 40 nhân viên các vùng miền
  • Quy mô dữ liệu: xử lý 60-100GB/ngày, 30-40 triệu bản ghi/ngày, database size: ~4TB (8/2016).