Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Châu Huỳnh Mai

Sản phẩm: Phần mềm bán hàng trực tuyến MCard.

customers-1495601685-35.jpg
  • Sản phẩm: Phần mềm bán thẻ cào và topup trực tuyến MCard.
  • Web site: MCard.
  • Triển khai: v1.0 (2008 - dự án cá nhân thành viên ESI), v2.0 (2014), v2.3 (2015), v2.4 (2016), nền tảng LAMP (Linux, Apache, MySQL, Perl).
  • Nâng cấp: năm 2017 MCard được bổ sung module báo cáo viết bằng Java (J2EE), phần mềm bán hàng trên smartphone (hỗ trợ iOS và Android).
  • Trách nhiệm ESI: vận hành kỹ thuật và hỗ trợ phần mềm, gồm máy chủ, database, web server và ứng dụng.
  • Kết quả: ~3000 khách hàng, ~ 2 triệu giao dịch/năm, 7 năm hoạt động thương mại điện tử an toàn, không có sự cố đáng kể.